Tarbija

Patakas pole prügi ehk Kuhu visata tühjad patareid ja akujäätmed?  

Nipiraamat, 15. september 2020, 14:20
Patarei- ja akujäätmeid saab tasuta tagasi anda mis tahes müügikohas, kus samalaadseid tooteid müüakse.Foto: Mohamed Abdelgaffar / Pexels
Patareid ja akujäätmed võivad vale käitlemise korral põhjustada kahju nii inimeste tervisele kui ka keskkonnale. Seetõttu tuleb neid koguda teistest jäätmetest eraldi ning viia need nende kogumiseks ette nähtud kogumiskastidesse või jäätmejaamadesse, vahendab Keskkonnaministeerium.

Keskkonnaministeeriumi teavituskampaania „Patakas pole prügi“ eesmärk on teadvustada, et tegemist on probleemtoodetega. Viimasteks arvatakse neid, mille jäätmed võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist. Kui patarei- või akujäätmed ei viida õigesse kogumiskohta, siis võivad mürgised ained sattuda õhku, pinnasesse ja vette ning sealt edasi põhjustada tervisehädasid nii inimestele kui ka loomadele. Lisaks on liitiumit sisaldavatel patareidel oht niiskes keskkonnas ilma kõrvalise abita süttida. Just seetõttu tuleb sellised jäätmed teistest eraldi koguda.

Samal teemal

„Tühjaks kasutatud patareid ja akud pole kindlasti igapäevaselt tekkivad jäätmed, kuid pea igas kodus leidub mingi koht, kuhu need kokku on kogutud. Kahjuks visatakse need pahatihti siiski segaolmejäätmete hulka. On väga oluline taibata, et kasutatud patarei ja aku pole prügi, vaid materjal, mida õige käitlemise korral saab taas kasutusele võtta. Nii edendab patarei- ja akujäätmete liigiti kogumine ka ringmajandust,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk.

2018. aastal lasti Eestis turule 640 tonni kantavaid patareisid ja akusid, kokku aga koguti neid 161 tonni ehk ainult 25%. Ka varasematel aastatel ei ole näitajad kuigivõrd paremad olnud.

Hea teada:

  • Patarei või aku ostmisel oled juba tasunud selle kogumise ja käitlemise eest, mistõttu saab patarei- ja akujäätmeid tasuta tagasi anda mis tahes müügikohas, kus samalaadseid tooteid müüakse. 
  • Endale lähim kogumiskast ja/või jäätmejaam on võimalik kindlaks teha lehel kuhuviia.ee.
  • Patarei- ja akujäätmeid koguvad peamiselt kaks patareide ja akudega tegelevat tootjavastutusorganisatsiooni: MTÜ EES-Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu

Allikas: Keskkonnaministeerium