Nipid

Varasuhted korda ehk Kuidas kaitsta abielludes oma vara? (1)

Nipiraamat, 4. september 2019, 06:01
Eestlaste hulgas on kindlasti eelistatuim klassikaline ühisvarasuhe, mis tähendab, et abieluvararegistri registrikaarti üldse ei avatagi. Foto: Aymane Jdidi / Pixabay
Kuigi eestlased suhtuvad leigelt seaduslikku varasuhete korraldusse, siis on olukordi, kus seda oleks tarvis. See on vajalik nii mõnegi ameti puhul kui ka olukorras, kus äririskid võivad kaalule panna kodu ja isikliku vara. Millist abieluvara lepingut koostada, annab nõu Karl-Eerik Jäetma notaribüroost Lee Mõttus ja Priidu Pärna.

"Eestlaste hulgas on kindlasti eelistatuim klassikaline ühisvarasuhe, mis tähendab, et abieluvararegistri registrikaarti üldse ei avatagi. Põhjuse muu abieluvarasuhte valimiseks või erandite tegemiseks võib näiteks anda soov kaitsta perekonna eluaset ühe abikaasa poolt võetud äririskide eest või tingib selle osalus äriühingus, kus on nõutud kindel kvalifikatsioon," ütleb notari asendaja Karl-Eerik Jäetma ning lisab, et soovi korral on abikaasadel alati võimalus sõlmida abieluvaraleping, et oma vara teineteise vahel jagada täpselt nii, nagu nad soovivad.

Samal teemal

Abielludes võetakse kohustus pere ees
Perekonnaseaduse kohaselt alustavad abiellumisega mees ja naine oma abielulist kooselu, mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja toetuseks. Abikaasadel on teineteise ja perekonna suhtes võrdsed õigused ja kohustused ning abikaasad on vastastikku kohustatud oma töö ja varaga perekonda ülal pidama. Just varasuhte küsimus on üks nendest, mille noorpaarid peaksid enne abiellumisavalduse tegemist selgeks mõtlema. Otsus peab olema piisavalt läbi mõeldud, et ei tekiks olukorda, kus peale abielu sõlmimist on vajadus kohe eraldi abieluvaraleping sõlmida.

Millist varasuhet eelistada?
Abielluvatel paaridel on võimalik valida kolme varasuhte vahel – varalahususe varasuhe, vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe ja varaühisus. Samas on oluline teada, et varasuhte valik mõjutab vaid abielu kestel käsutatavat vara, mitte vara, mis kuulus abikaasadele enne abielu sõlmimist.

Varalahususe varasuhe tähendab seda, et abikaasad on abielus olles üksteisest vara omandi mõttes täiesti sõltumatud – justkui vallalised inimesed. Vara, mida üks abikaasadest abielu kestel omandab, kuulub vaid temale ning tal on õigus oma vara vabalt käsutada ilma, et teine abikaasa peaks andma selleks nõusolekuid.

Vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe on justkui erandiga lahusvara varasuhe. Sarnaselt lahusvara suhtega võib abikaasa abielu kestel enda vara vabalt käsutada. Erinevuseks on siiski see, et abikaasadele kuuluv vara jaguneb põhivaraks ja soetisvaraks. Põhivara on kogu see vara, mis kuulus abikaasale juba enne abielu sõlmimist ning abielu kestel kinke või pärimise teel omandatud vara. Soetisvara on aga kõik abielu kestel omandatud kummagi abikaasa varale varasuhte kestel lisandunud osa. Näiteks on soetisvaraks palk. Abielu lahutamise korral kuulub soetisvara tasaarvestamisele ehk abikaasade poolt loodud soetisvara tuleb kokku liita ning võrdselt abikaasade vahel ära jagada.

Varaühisuse valimine tähendab seda, et kõik, mis abikaasad abielu kestel ühiselt loovad, tasu eest omandavad või asutavad (näiteks ettevõte) kuulub nende ühisvara hulka. Kahtlemata seob varaühisuse suhe abikaasasid majanduslikult kõige tugevamini. Ühisvara hulka ei kuulu enne abiellumist soetatud vara, tasuta omandatud vara (tagastamise, kinke või pärimise teel omandatud vara), lahusvara arvel omandatud vara ning ka isiklikud tarbeesemed.

Abieluvaraleping
Juhul kui abikaasadel tekib hiljem soov lõpetada abikaasade vahel kehtiv varasuhe ja kehtestada muu seaduses ettenähtud varasuhe, tuleb abikaasadel sõlmida abieluvaraleping. Abieluvaraleping tuleb sõlmida ka siis, kui ei soovita küll muuta varasuhet, kuid soovitakse arvata üksikuid esemeid kas ühisvarasse kuuluvaks või ühisvarast ühe abikaasa lahusvaraks. Abieluvaraleping peab olema notariaalselt tõestatud, selle peavad mõlemad abikaasad isiklikult allkirjastama ning abieluvaralepingu kohta tehakse kanne abieluvararegistrisse.

Varasuhe on avalik info
Ka varalahususe varasuhte ja vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhte valimine abielu sõlmimise avalduses tähendab abielu registreerija poolt abieluvara registrikaardi avamist ning varasuhte valiku kandmist registrikaardile. Siinkohal tuleb tähele panna, et abieluvararegistri andmed on avalikud ning tänu sellele on võimalik ka kolmandal isikul e-riigi süsteemi kaudu kontrollida, millise varasuhte või milliseid varasuhte erisusi keegi abielupaar on valinud.

Kui amet nõuab
Soovi vara omandikuulumist muuta võib anda ka ühe abikaasa amet. Kui üks abikaasadest on notari ametis ning teine abikaasa on ettevõtja, on abikaasad sunnitud seaduse kohaselt sõlmima ettevõtete osas abieluvarelepingu, millega arvatakse ettevõtted kuuluma ettevõtjast abikaasa lahusvara hulka. Seda seetõttu, et notar ei tohi kuuluda äriühingusse. Sarnase näitena saab tuua ka perearstikeskused ja advokaadibürood, kus osanikuks ei tohi olla vastavat kvalifikatsiooni mitteomav isik. Neid erandeid on veel.

Telli Nipiraamatu Tee ise sarja ajakiri Pulmad SIIT!

TOIMETAJA

+372 5199 3733
kadi.saar@nipiraamat.ee

TELLIMINE JA KOJUKANNE

666 2233
tellimine@ohtulehtkirjastus.ee