Uudised

LUGEJA KÜSIB | Kas matusele minemiseks peab puhkepäeva võtma või tööandja arvestab selle kurva sündmusega? (5)

Nipiraamat, 27. november 2019, 05:57
Matusele minek on üks neist sündmustest, mida ei tea kunagi ette planeerida. Foto: Mayron Oliveira / Unsplash
Matusele minek on üks neist sündmustest, mida ei tea kunagi ette planeerida. Kuidas käituda, kui matus juhtub olema tööpäeval? Kas selleks tuleb võtta puhkepäev või arvestab tööandja selle paratamatu olukorraga ning lubab töötaja töölt ära ka ilma vaba päeva võtmata?

Vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist Greete Kaar:

Samal teemal

Teatud juhtudel peab tööandja töötajale andma tasustatud vaba aega (nt matus, arstivisiit), kuid selle andmisel tuleb mõistlikult arvestada nii tööandja kui töötaja huve. Nimetatud sätte puhul on oluline mõistlik aeg, mida hinnatakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

Vaba päev ei ole tööandjale kohustuslik
Matusel osalemiseks ei sätesta seadus tööandjale kohustust anda töötajale vaba päev, seega ei saa eeldada, et tööandja annab töötajale matusel osalemiseks terve päeva ulatuses vaba aega. Seaduse kohaselt on tööandjal kohustus anda vaba aega matusel osalemiseks, kuid seda üksnes mõistliku aja piires. Kui näiteks matus kestab tööpäeva keskel mõne tunni, on tööandja kohustatud andma selleks ajaks töötajale tasustatud vaba aega, kuid pärast seda peab töötaja tööle naasma.

Ent tööandjal ei ole keelatud sätestada töökorralduse reeglites töötajale soodsamaid tingimusi. Sellest lähtuvalt võib tööandja ette näha, et töötajale antakse tasustatud vaba päev matustel osalemiseks vms, kuid see sõltub alati konkreetsest tööandjast.