Tarbija

Koroona mõju: mis saab spordiklubi liikmemaksust, ärajäänud ürituse piletirahast või tühistatud lennureisist? 

Nipiraamat, 16. märts 2020, 12:08
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on kokku kogunud kõik eriolukorraga seotud korduma kippuvad küsimused reisimisest, üritustest, mägutubadest ja spordiklubidest.Foto: JESHOOTS.COM / Unsplash
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on kokku kogunud kõik eriolukorraga seotud korduma kippuvad küsimused reisimisest, üritustest, mängutubadest ja spordiklubidest. Tarbija õigusi puudutavates küsimustes saab helistada TTJA nõuandetelefonile 620 1707. 

REISIMINE

Mu lend tühistati, millised on mu õigused?

Kui lennuettevõtja lennu tühistab, on reisijal õigus lennupileti raha tagasi saada (kui reis sai alguse EList või kolmandast riigist, aga lendu teostas ELi vedaja). Lisaks on reisijal õigus lennuettevõtja abile ja hoolitsusele, näiteks toitlustuse või majutuse tagamine, kui inimene jääb jätkulennust maha. 

Lend ja majutus on eraldi broneeritud, kuid me ei soovi reisile minna?

Tasuks ühendust võtta vahendaja või tegeliku teenuse osutajaga ja uurida, kas on võimalik teenusest loobuda ja raha tagasi saada.

Kuidas aitab mind minu reisikindlustus?

Kui sõlmitud on reisikindlustus, tasub ka kindlustusandjalt täpsemalt uurida kindlustuskaitse ulatuse ja selle tingimuste kohta. See, millised reisikindlustuse tingimused tarbijale kehtivad, sõltub konkreetsest sõlmitud lepingust, nt millisesse piirkonda reisid, kui kaua reis kestab ja kas oled sõlminud reisitõrkekindlustuse. Loe lisaks SIIT!

Olen pakettreisil ja tahan enne selle lõppu Eestisse naasta?

Kui pakettreisi osaks on transport tagasi lähtekohta, siis peab reisikorraldaja reisija ka lähtekohta toimetama. Kui reisija soovib Eestisse naasta varem, kuid reisikorraldaja ei ole nõus tagasireisi varasemaks tooma, siis on reisijal õigus reisikorraldaja abile varasema tagasireisi korraldamisel. 

Mis saab pakettreisi osast, mis jääb mul saamata, kui otsustan ise varem reisilt naasta?

Kui reisija soovib enne reisi lõppu Eestis välja kuulutatud eriolukorra tõttu kodumaale naasta, ei ole tal õigus nõuda reisikorraldajalt osutamata jäänud teenuste eest raha tagasi. See reegel kehtib juhul, kui reisikorraldaja on valmis ja võimeline pakettreisi osaks olevaid teenuseid osutama vastavalt pakettreisilepingus kokkulepitule. 

Kui ma ei naase pakettreisilt enne reisi lõppu ning riik paneb piiri kinni?

Reisikorraldajal ei pruugi sel juhul olla võimalust oma lepingust tulenevat kohustust täita ja reisijat tagasi Eestisse tuua. Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole võimalik korraldada reisija tagasireisi, kannab reisikorraldaja kulud vajalikule reisija majutusele, mis ei ületa kolme ööd* reisija kohta. Pärast kolme öö möödumist jäävad majutuskulud reisija enda kanda. Majutus on võimalusel lepingus kokkulepitud majutusega samas kategoorias, kuid kuivõrd tegemist on olukorraga, kus esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, ei pruugi reisikorraldaja suuta samaväärset majutust alati tagada.

Reisikorraldaja otsustab erakorralistest asjaoludest tulenevalt reisijad reisilt varem tagasi tuua.

Pakettreis lõppeks varem reisikorraldajast tulenevalt ning reisikorraldaja peaks sel juhul ilma lisatasuta pakkuma reisijale uut (varasemat) tagasilendu. Võimaluse korral peaks tagasilend olema lepingus kokkulepitud tagasilennuga samaväärse või sellest kõrgema kvaliteediga. Kui vähemalt samaväärset tagasilendu ei ole võimalik pakkuda, siis võib reisijal olla õigus tagasilennu osas hinda alandada. Pakettreisi varasemast lõppemisest saamata jäänud osas on reisijal õigus nõuda hinna alandamist ning saada tagasi reisitasu saamata jäänud osa suhtes. Reisijal ei ole peale hinna alandamise reisikorraldaja suhtes kahju hüvitamise nõuet, kuna lepingu rikkumine tuleneb vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Reisikorraldaja ei tühista pakettreisi, kuid ma ei taha reisida.

Pakettreiside regulatsioon näeb reisijale ette õiguse lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta. Taganemisavaldus tuleb reisikorraldajale esitada enne pakettreisi algust.

Hea teada!
Lisateavet reisija õiguste kohta leiab ka Euroopa Komisjoni veebilehelt, info on võimalik alla laadida ka eesti keeles.

KODUMAAL

Üritus jäetakse koroonaviiruse leviku pärast ära. Mis saab piletirahast?

Tarbijal on õigus lepingust taganeda ja saada tagasi kogu makstud tasu. Tarbijale võib pakkuda lisaks ka ürituse toimumist hilisemal kuupäeval, kuhu tarbija saab siseneda juba lunastatud pääsmega. 

Mis saab mängutoa broneeringust?

Tarbijal on õigus broneeringu eest ettemakstud raha tagasi saada. Samuti võib poolte kokkuleppel muuta broneeringu ümber hilisemaks kuupäevaks. 

Mis saab spordisaali/spordiklubi kestvuslepingust?

Tarbija võib teavitada spordisaali, et perioodi eest, kui spordiklubi on suletud, kuutasu ei tasuta. Tarbijal on võimalik ka liitumisleping üles öelda. Poolte kokkuleppel on võimalik näiteks lahendus, kus liitumisleping pikeneb pärast liikumispiirangute lõppu selle perioodi võrra, mis spordisaal suletud oli. 

REISIJA ÕIGUSED ETTEVÕTTE VAATEST

Kui reisid toimuvad, aga reisijad kõiki reisiteenuseid ei saa: reisijatel on õigus nõuda pakettreisi hinna alandamist. 

Kui reisikorraldaja reisid varem katkestab: reisijatel on õigus tagasi nõuda raha teenuste eest, mis osutamata jäid. 

Kui reisikorraldaja reisid ära jätab: reisikorraldajal on õigus pakettreisileping enne reisi algust lõpetada, kui lepingut ei saa täita vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu. Sellisel juhul tuleb reisijatele tagastada kogu reisitasu. Kahju hüvitist reisijad täiendavalt nõuda ei saa. 

Kui reis toimub: reisikorraldajal on abi andmise kohustus. Reisikorraldaja peab reisijat aitama alternatiivse tagasilennu leidmisel. Kuna kohustus on üksnes tagasilennu leidmisel aidata, siis tagasilennu pileteid reisikorraldaja hüvitama ei peaks. Abi andmise tõttu hüvitiste nõudmine oleneb sellest, kas reisija võis end ise hooletusest abi vajamise olukorda viia.

Reisikorraldajal on kohustus anda raskustesse sattunud reisijale viivitamata asjakohast abi, eelkõige reisikorraldaja:

  • annab asjakohast teavet tervishoiuteenuste, kohalike ametiasutuste ja konsulaarabi kohta;
  • aitab reisijat sidepidamisel ja alternatiivsete reisivõimaluste leidmisel.

Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole pakettreisilepingus kokkulepitud viisil võimalik korraldada reisija tagasireisi lähtekohta või teise kokkulepitud kohta, siis kannab reisikorraldaja kulud vajalikule majutusele, mis ei ületa kolme ööd* reisija kohta. Pärast kolme öö möödumist jäävad majutuskulud reisija enda kanda.

* Kolme öö kulude piirangut ei kohaldata:

  • kui reisija tagasireisiks asjakohase transpordivahendi suhtes kohaldatavate reisijate õigusi käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt peab reisikorraldaja kandma reisija majutuskulusid pikema aja vältel;
  • liikumispuudega isikute suhtes ja neid saatvate isikute suhtes, rasedate naiste ja saatjata alaealiste suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad eriarstiabi, tingimusel et reisikorraldajat on nende konkreetsetest vajadustest teavitatud vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust.

Allikas: ttja.ee

Samal teemal

17. märts 2020, 09:57
VELOTUURILT KARANTIINI: Abu Dhabis nakatunud ratturil tuvastati koroonaviirus alles viienda testiga
17. märts 2020, 08:05
OTSE TULIPUNKTIST: Eesti sportlased selgitavad, kui karmid piirangud on kehtestatud välismaal
16. märts 2020, 15:31
Tähelepanu! Neid asju pead teadma enne kauba ja toidu koju tellimist
16. märts 2020, 07:18
Kas eriolukorra tõttu võin jääda töö või palgata? Jurist annab vastuse